31 sierpnia 2020 (godz. 11:00)

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. („Spółka”), zawiadamia niniejszym o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3. Treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty, z możliwością ich pobrania, znajdą Państwo poniżej.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.