Kontakt

Dr. Miele Cosmed Group S.A.

ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
Tel: + 48 48 384 58 01
e-mail: recepcja@dr-miele.eu

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000049539
Kapitał zakładowy: 87 338 652,00 zł
Kapitał wpłacony: 87 338 652,00 zł
NIP: 796-00-69-371
BDO: 000015151

Biuro zarządu

ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom
Tel: + 48 48 384 58 01
e-mail: board.office@dr-miele.eu

Dział Marketingu

e-mail: marketing@dr-miele.eu

Dział Personalny

e-mail: rekrutacja@dr-miele.eu

Biuro Obsługi Klienta

Radom
tel: (048) 384 58 01, 384 58 03
tel/fax: (048) 362 31 75
e-mail: bok@dr-miele.eu

Jawor
tel: (076) 870 31 86, 870 33 47
tel/fax: (076) 871 14 06
e-mail: bok.jawor@dr-miele.eu

Dział Handlowy

e-mail: handel@dr-miele.eu

Dział Exportu

e-mail: export@dr-miele.eu

Private label / B2B

e-mail: privatelabel@dr-miele.eu

Centrum prasowe

Public Relations

Magdalena Sułek-Domańska
e-mail: pr@dr-miele.eu
+48 695 111 008

Investor Relations

Kamil Szlaga
e-mail: ir@dr-miele.eu
+48 (48) 384 58 01