Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 października 2021 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 4 października 2021 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.