Aktualności

Duży skup akcji Global Cosmed

14.10.2021

Zdaniem Global Cosmed bieżąca wycena giełdowa nie odzwierciedla wartości firmy i jej potencjału rozwoju. Stąd spółka, które w ubiegłym roku osiągnęła rekordowe wyniki finansowe oraz jednocześnie mocno rozwija portfolio produktów i obsługiwanych rynków, skupuje akcje.

Wiceprezes Global Cosmed S.A.  Magdalena Mielimonka, wraz z innymi głównymi akcjonariuszami, kupili w ubiegłym tygodniu w sumie 32 500 akcji. Równolegle we wtorek 5 października wystartował program skupu akcji własnych spółki opiewający w sumie na 3 000 000 akcji (do tej pory skupiono 26 000 akcji Global Cosmed S.A.).

Dynamika programu będzie rosła z każdym dniem. Zgodnie z prawem możliwy jest zakup maksymalnie jednej czwartej średniego dziennego wolumenu obrotu akcji z ostatnich 20 sesji giełdowych. W momencie uruchomienia operacji możliwe było nabycia 5 tysięcy akcji, a obecnie, wraz ze wzrostem obrotów, prawie 7 tysięcy akcji dziennie. Transakcje będą realizowane do 15 października, po czym zostaną wstrzymane na miesiąc w związku z okresem zamkniętym przed publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 9-ciu miesięcy tego roku.

Wiemy, że bieżąca, szczegółowa analiza rynku, jego potencjału w podstawowych segmentach i powzięty przez nas kurs rozwoju, niosą za sobą liczne przewagi konkurencyjne. Inwestycje w technologie, polityka surowcowa, coraz bardziej naturalny skład naszych produktów i realizowanie ścieżki budowania elastyczności i produktywności już przyniosły efekty w dotychczasowych wynikach spółki. To inwestycje długoterminowe, które się opłacają – zapewnia Magdalena Mielimonka, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A..