Global Cosmed nowym członkiem SEG

15 listopada Global Cosmed S.A został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tym samym firma otrzymuje możliwość rozwoju kompetencji związanych z realizacją obowiązków giełdowych i jeszcze lepszego działania na rzecz swoich akcjonariuszy.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie SEG skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentując ponad 90% kapitalizacji emitentów krajowych. SEG służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. W ramach swoich działań przygotowuje specjalistyczne publikacje, konferencje i szkolenia, materiały wideo, służy bezpośrednim doradztwem dla Zarządów spółek.

Dla Global Cosmed włączenie się w struktury organizacji oznacza wieloaspektowe korzyści: dla pracowników, Spółki i jej organów, aż po akcjonariuszy i interesariuszy a to dzięki możliwość podwyższania jakość i standardów komunikacji z rynkiem bazujących na najlepszych praktykach promowanych przez SEG.

Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku. Jest organizacją samorządową emitentów, do której przynależność jest dobrowolna. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne, mają status Członków Wspierających. Działalność statutowa finansowana jest ze składek członkowskich.

Dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę.