Najwyższa jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami

Nasze zakłady w Radomiu, Jaworze, Świętochłowicach i Stadtilm otrzymały uwierzytelnienie spełnienia wymagań standardu IFS HPC. Akredytowani audytorzy w czasie przeprowadzonych od listopada audytów weryfikowali zarówno zgodność działalności z prawem, jak i najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości produktów. Wszystkie 4 fabryki, w Polsce i w Niemczech, uzyskały najwyższe oceny i zapewniły sobie certyfikaty na kolejny rok działalności. Przeszliśmy także pozytywnie certyfikację normy GMP.

IFS HPC i GMP to międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości dla produktów konsumenckich. Zakłady w Radomiu i Jaworze po raz pierwszy audyt na zgodność ze standardem IFS HPC przeszły w 2011 roku, zakład w Stadtilm w 2018 r a zakład w Świętochłowicach w 2019. Certyfikat GMP od 2017 roku posiada zakład produkcyjny w Radomiu. Zakład produkcyjny w Świętochłowicach legitymuje się nim od 2020 roku.

Od lat budujemy silne brandy własne, których wartość płynie z najwyższej jakości, zarówno stosowanych składników, udoskonalanych receptur, ale też z potwierdzonej zewnętrznymi kontrolami stabilnej, bezpiecznej produkcji. Niezależna certyfikacja to gwarancja dla naszych klientów i partnerów biznesowych spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu w Polsce oraz UE. Zapewniamy stałą, powtarzalną jakość dostarczanych produktów, minimalizujemy ryzyko i redukujemy koszty związane z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących. – potwierdziła Magdalena Mielimonka, wiceprezes Global Cosmed S.A..

International Featured Standard Household and Personal Care (w skrócie IFS HPC) odpowiada na rosnące wymagania sieci handlowych w stosunku do jakości i bezpieczeństwa dla konsumenta finalnego. Obejmuje on szereg obszarów istotnych z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, jakości i bezpieczeństwa tj:

  • Odpowiedzialność kadry zarządzającej
  • System zarządzania jakością
  • Zarządzanie zasobami
  • Planowanie i proces produkcji
  • Pomiary, analizy i działania naprawcze
  • Zarządzanie incydentami
  • W wymiarze bezpieczeństwa dotyka on takich aspektów jak:
  • Utrzymanie higieny w zakładzie
  • Higiena personelu
  • Określone wymagania dla infrastruktury przedsiębiorstwa.

W czasie audytu sprawdzano zgodność dokumentacji jakościowej, produkcyjnej, magazynowej, szkolenia pracowników a także właściwe warunki czystości produkcji, system zarządzania odpadami, nadzór nad szkodnikami. Co ważne, sprawdzane elementy uwzględniały specyficzne wymagania odbiorców naszych produktów.

Certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice), szczególnie ważny dla branży kosmetycznej, zapewnia integralność procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie oraz zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny.

W proces audytowania zaangażowani byli pracownicy działów Produkcji, Jakości, R&D, Magazynów, Zakupów, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, H&R, kierownictwo zakładów, a także pracownicy poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz magazynowego, którym dziękujemy za solidna pracę i gratulujemy pozytywnego przejścia audytu.

Obok standardu IFS HPC i GMP wszystkie zakłady posiadają certyfikat na zgodność z normą ISO 9001: 2015.