Global Cosmed przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju

Zarząd Global Cosmed 28 marca br. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024. Dokument przedstawia 4 filary, na których oparte jest zarządzanie czynnikami ESG w firmie. Obok ładu korporacyjnego, kwestii środowiskowych, dialogu pracowniczego i społecznego, strategia kładzie nacisk na jakość procesów i produktów. Za wdrożenie strategii odpowiadać będzie Rada ds. ESG raportująca bezpośrednio do Zarządu spółki. Sam dokument powstał na drodze szerokiego dialogu z otoczeniem firmy, ma wzmocnić świadomość interesariuszy co do jej proekologicznych działań i najwyższej jakości standardów zarządzania.

Stawiająca od lat na jakość i budowanie własnych brandów Grupa Kapitałowa Global Cosmed ogłosiła 4 główne kierunki ESG, w jakich chce rozwijać swój biznes w najbliższych latach. Dokument został przyjęty na najwyższym szczeblu zarządczym i obejmuje wszystkie spółki i zakłady produkcyjne w Polsce i w Niemczech. Punktem wyjścia jest misja firmy i jej wartości. Jak czytamy we wstępie, strategia określa szereg wyborów, które determinują sposób w jaki firma zamierza osiągnąć założone cele biznesowe. Jest nieodłącznym, przenikającym wszystkie sfery działalności firmy sposobem myślenia o jej wpływie na otoczenie w kontekście ESG: ładu korporacyjnego – środowiska – aspektów społecznych.

Strategia integruje dotychczasowe działania Global Cosmed, uzupełnia luki i dostosowuje do wyzwań, jakie stawiają nam akcjonariusze, pracownicy, dostawcy czy kupcy, pozostawiając przy tym pewną elastyczność, bufor dający możliwość odpowiadania na zmieniające się uwarunkowania prawne czy trendy konsumenckie. Podstawowe cztery filary Strategii (Odpowiedzialne Zarządzanie, Zielone Global Cosmed, Przez ludzi – dla ludzi i Jakość gwarantowana przez Global Cosmed) uwzględniają także globalne cele przedstawione przez ONZ i w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz trendy rynkowe i konsumenckie – skomentowała Magdalena Mielimonka, wiceprezes Zarządu firmy.

Gospodarka obiegu zamkniętego, taksonomia UE, jakość, ekologia, poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialny łańcuch dostaw, transparentność i ciągłe doskonalenie to najważniejsze idee współczesnego świata, które znalazły odzwierciedlenie w dokumencie. Istotny jest sposób wypracowywania strategii i to, w jaki sposób ma być implementowana. Słowem klucz jest dialog, współodpowiedzialność i zrozumienie nie tylko pojedynczych terminów, ale powiązań między nimi. Strategia powstała dzięki dzieleniu się wiedzą, spostrzeżeniami i wspólnej trosce o rozwój firmy zarówno interesariuszy zewnętrznych, jak i pracowników. Strategia będzie teraz wdrażana przez cały zespół Global Cosmed. – podsumowała Liderka ESG odpowiedzialna za jej powstanie, Magdalena Sułek-Domańska.

W celu efektywnego wdrożenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju stworzone zostały struktury zarządzania, które nakładają na poszczególne funkcje i organy konkretne obowiązki. W ten sposób wyznaczone kierunki działania i przyjęte wewnętrzne cele będą odpowiednio wdrażane i monitorowane. Spółka zapowiada, że w tegorocznym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej Global Cosmed za rok 2021, który ukaże się w kwietniu, będzie można przeczytać szczegóły na temat każdego z wyznaczonych filarów i kierunków. Raport będzie można znaleźć na stronie www.dr-miele.eu

Strategia ESG GC