Global Cosmed komentuje wyniki roczne: stabilne przychody, ważne inwestycje, strategiczny rozwój w obszarze ESG.

25,7mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2021 roku i 18,8 mln zł zainwestowane w innowacyjne aktywa produkcyjne to najważniejsze wskaźniki finansowe Global Cosmed S.A. za 2021 rok. Zarząd spółki ocenia wyniki jako satysfakcjonujące biorąc pod uwagę całą listę czynników osłabiających siłę nabywczą złotego i rosnące koszty produkcji.

Historycznie wysokie inwestycje zrealizowane przez Global Cosmed S.A. w 2021 (o 70% wyższe niż w 2020 roku) to wyraz strategicznego i długofalowego podejścia spółki do rozwoju Grupy Kapitałowej. Szalejąca inflacja, rosnące koszty energii czy coraz większe wymogi rynkowe związane z kwestiami środowiskowymi wręcz wymuszają inwestycje w efektywniejszy kosztowo i energetycznie park maszynowy. Zgodnie ze strategią biznesową (i włączoną w jej ramy Strategią zrównoważonego rozwoju), spółka szuka swoich przewag konkurencyjnych w automatyzacji, najwyższej jakość standardach produkcji i produktu, rozwoju własnych brandów oraz oszczędnościach kosztowych m.in. płynących z modelu gospodarki cyrkularnej.

Równocześnie akcjonariusze z zadowoleniem powinni przyjąć pokaźną skonsolidowaną EBITDA równą 25,7 mln PLN, wypłatę dywidendy w wysokości 5,2 mln zł oraz ograniczenie zadłużenia netto o ponad 0,7 mln zł w 2021 i to mimo wzrostów cen surowców do produkcji (w niektórych przypadkach nawet o 70% rok do roku) czy ryzyk przerwania łańcuchów dostaw spowodowanych pandemią COVID-19.

Grupa Kapitałowa kończy rok finansowy także wysoką sumą zrealizowanego skupu akcji własnych, kwota przeznaczona na ten cel to 1,1 mln PLN.

Najważniejszym słowem w 2021 roku były koszty. Druga połowa roku była pod tym względem szczególna a rozmowy z dostawcami i kupcami wyjątkowo trudne. By utrzymać opłacalność produkcji i móc rozwijać strategicznie ważne dla nas kierunki, konieczne było zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów produkcyjnych a to dzięki automatyzacji i robotyzacji. Równocześnie z inwestycjami technologicznymi, trwały prace nad rebrendingiem naszych marek: linii mydeł, płynów i żeli do kąpieli Apart oraz płynów do płukania Sofin. Flagowa marka Kret, poza udrażniaczami, pochwalić się może nowymi liniami produktowymi, podobnie jak dziecięca marka Bobini, która właśnie wypuściła na rynek produkty po kompleksowym rebrendingu. Rozwijamy też nowości z logo Global Cosmed, czego przykładem są produkty kosmetyczne i chemii gospodarczej ekologicznej marki Biophen. – skomentowała Magdalena Mielimonka, Wiceprezes Global Cosmed S.A.

Spółka podkreśla, że inwestycje w 2021 roku były realizowane w otoczeniu skokowych i nieprzewidywalnych zmian cen surowców i komponentów produkcyjnych. Na bieżąco monitorowana jest rentowności kontraktów handlowych a negocjacje cen sprzedaży następują natychmiast w sytuacji pogorszenie zyskowności. Inwazja Rosji na Ukrainę nasila globalne procesy inflacyjne w 2022 roku, co stwarza wiele kolejnych wyzwań w bieżącej działalności i zmusza do zachowawczego podejścia Zarządu licząc, że zrealizowane inwestycje i wzrost efektywności powinny zacząć przynosić korzyści w kolejnych kwartałach.

Nie chcemy, by niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna studziła nasze ambicje. Inwestycje w efektywny i pro-ekologiczny park maszynowy i bardzo dobre produkty z logo Global Cosmed, to nasze asy w rękawie. Wyznaczone w strategii cele w obszarach ESG, o których można przeczytać w opublikowanym właśnie Raporcie zrównoważonego rozwoju za 2021 rok, to nasze kierunki dalszego wzmacniania solidnych podstaw funkcjonowania firmy. – podsumowała Pani Prezes Magdalena Mielimonka.

Opublikowany wraz z raportem finansowym raport niefinansowy omawia szczegółowo podejście firmy do zrównoważonego rozwoju i 4 filary, które zostały wyznaczone jako kierunki wiodące, tj: Odpowiedzialne zarządzanie, Zielone Global Cosmed, Przez ludzi dla ludzi i Jakość gwarantowana przez GC. Dokument po raz pierwszy został sporządzony zgodnie ze Standardem Global Reporting Initiative, Wytycznymi GPW, zawiera też część poświęconą Taksonomii UE. Warto przyjrzeć się szczegółowej analizie systemu budowania jakości produkcji i produktów oraz odpowiedzią firmy w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.