Global Cosmed S.A. przystąpił do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Grupa Kapitałowa Global Cosmed, właściciel takich marek jak Bobini czy Kret, przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Decyzję producenta ogłoszono 22 czerwca w czasie Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Global Cosmed S.A. konsekwentnie od miesięcy wdraża w życie swoją strategię odpowiedzialnego biznesu, której elementami są m.in. ochrona środowiska, budowanie partnerskich relacji i przyjaznego miejsca pracy. Wpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) do swojej działalności operacyjnej podkreślił realną integrację tych dwóch perspektyw.

Dowodem na znaczenia SDG dla wizji teraźniejszości i przyszłości firmy, jest przystąpienie do Partnerstwa i ogłoszenie tego faktu w czasie Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, ogólnopolskiego wydarzenie przedstawicieli administracji, partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk akademickich, naukowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Spośród 17 Celów i 169 zadań wyznaczonych przez ONZ, Global Cosmed zwrócił uwagę na 4, tj: godna praca (Cel 8), zrównoważona konsumpcja (Cel 12), odpowiedzialna polityka środowiskowa (Cel 13) i współdziałanie na rzecz lepszego jutra (Cel 17).

Dzięki wymianie wiedzy, pomysłów i doświadczeń w Partnerstwie możemy uzyskać efekt synergii i efektywniej budować silną, zrównoważoną gospodarkę. Podejmowanie współpracy w ramach takich inicjatyw, z organizacjami branżowymi, giełdowymi, pozarządowymi, to dla nas narzędzie do realizacji naszej misji. – potwierdziła Magdalena Mielimonka, Wiceprezes Zarządu, która w imieniu najwyższych władz firmy podpisała Deklarację członkostwa w Inicjatywie. Chcemy nie tylko realizować nasze działania biznesowe w zgodnie z celami ONZ-towskimi, ale też włączyć się w ich promocję na poziomie lokalnym i wśród naszych pracowników – podkreśliła.