Global Cosmed S.A. wzmacnia swoją pozycję na giełdzie

Spółka Global Cosmed S.A. osiągnęła wynik 89% współczynnika Comply w Skanerze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Wzmocnienie w rankingu jest wynikiem implementacji szeregu strategicznych decyzji w obszarze zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Dla spółek notowanych na giełdzie odpowiedzialne zarządzanie to takie, które spełnia m.in. wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (DPSN 2021), szczegółowych i wymagających wytycznych dotyczących ładu korporacyjnego. Inwestorzy śledzą ich realizację m.in. za pomocą tzw. Skanera DPSN na GPW 2021, narzędzia przygotowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Daje ono możliwość obiektywnego, szybkiego i transparentnego monitoringu i porównania spółek.

Global Cosmed S.A., dzięki wdrożonym w latach 2021/2022 działaniom w obszarze ESG, zwiększył swoją konkurencyjność i poprawił wynik uzyskując wartość 89% (wcześniej 85%) współczynnika Comply. Średnia dla tego współczynnika dla spółek notowanych wynosi 77% a dla branży „Odzież i kosmetyki” to 81%.

Spółka zaraportowała stosowanie zasady 1.4. i 1.4.1 uzasadniając to faktem budowy nowoczesnego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w firmie. Podejście firmy do wdrożenia założeń ZR do strategii biznesowej zostało opisane w Strategii ESG i Raporcie zrównoważonego rozwoju 2021, opublikowane zostały także kluczowe filary, cele i mierniki. Informacje te zostały wyodrębnione w stosownej sekcji na stronie internetowej Spółki.

Spółka zbudowała struktury zarządcze odpowiedzialne za wdrożenie założeń strategii ESG. Szczegółowy opis roli i zakresu odpowiedzialności poszczególnych organów jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju i szczegółowo został opisany w Raporcie niefinansowym za rok 2021 (str. 34-36) i na stronie internetowej Spółki.