Global Cosmed S.A.: drugi kwartał br. dwa razy lepszy od pierwszego

Wzrost przychodów ze sprzedaży kosmetyków i chemii gospodarczej kwartał do kwartału o ponad 12% procent, stabilne kontrakty, pozytywne efekty ubiegłorocznych inwestycji we własne brandy i budowanie efektywności produkcji to najważniejsze elementy, którymi Grupa Kapitałowa Global Cosmed potwierdza swoją stabilną pozycję w wyjątkowo niestabilnych czasach.

Grupa Kapitałowa Global Cosmed wypracowała w pierwszym półroczu br. 5,46 mln EBITDA. Dwukrotnie wyższa jego wartość Q2 do Q1 to efekt szybkiej reakcji na konflikt w Ukrainie i konsekwentnie realizowanej strategii Global Cosmed S.A. Jej podstawą jest efektywność produkcji, silne własne marki i długoterminowe kontrakty z partnerami biznesowymi.

Czasowe niedopasowanie wartości sprzedaży do kosztów surowców w pierwszym kwartale związane było z pogłębiającym się kryzysem wzrostu cen głównych składników i opakowań oraz rosyjską agresją w Ukrainie. Utrzymanie zaufania klientów biznesowych i ciągłości dostaw produktów wymusiło konieczność akceptacji cen komponentów do produkcji na poziomie, który był niemożliwy do przewidzenia w założeniach budżetowych.

W drugim kwartale pozytywne efekty przyniosła renegocjacja kontraktów handlowych. Proces ten wciąż trwa a efekty będą rozłożone w czasie. Jego tempo zależy od poziomu globalnej i lokalnej inflacji. Cały czas wyzwaniem pozostają bardzo wysokie ceny nośników energii w przyszłym roku.

Ważnym filarem budowania zyskowności jest konsekwentne poprawianie wydajności. Choć wysokie koszty budowania efektywności obciążają bieżące wyniki, dostrzegamy już ich pozytywne efekty. Dotyczy to obszaru zdolności produkcyjnych i optymalizacji kosztów. W niemieckiej fabryce w Stadtilm uruchomione zostały dwie maszyny nalewające. W sumie zmodernizowano 3 linie co zwiększyło wydajność fabryki o kilkanaście procent przy mniejszym zatrudnieniu – podkreśliła Magdalena Mielimonka, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.

Pierwsze półrocze to także ważne działania w obszarze zarządzania brandami Global Cosmed. Po wdrożonym w marcu re-launchu marki Bobini i pozytywnym jego przyjęciu przez rynek, w drugim kwartale zrealizowano założenia dotyczące budowy dystrybucji tej marki.

W marcu Grupa kapitałowa przyjęła Strategię ESG. W opublikowanym Raporcie zrównoważonego rozwoju zaprezentowano szczegóły dotyczące zarówno jej filarów, jak i organy odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych celów. Debiut w rankingu Listki Polityki i Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) są dowodem na wiarygodne i kompleksowe podejście do tematu.