Aktualności

Global Cosmed jedyną firmą z branży kosmetycznej z nagrodą Innowator ESG 2022r.

05.12.2022

Spośród blisko 90 zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Innowator ESG” tylko jedna firma branży kosmetycznej została doceniona za dojrzałe podejście do zrównoważonego rozwoju. Global Cosmed S.A. został uhonorowany Złotem w kategorii Innowacje w obszarze ładu korporacyjnego za koncept Zintegrowanego Procesu Tworzenia Produktu.

Konkurs „Innowator ESG 2022” promuje najlepsze praktyki z zakresu ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest wyróżnienie projektów, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, dobrostan pracowników i społeczności lokalnych oraz poprawiają transparentność i ład korporacyjny w organizacjach. Nagrody przyznawane są przez szerokie gremium jurorów reprezentujących m.in. Polskie Stowarzyszenie ESG, Sieć Badawczą Łukasiewicza, PAIH czy Niemiecką Izbę Handlową.

Wyzwania związane z wprowadzeniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego czy dekarbonizacją dotyczą nie tylko branż najsilniej oddziaływujących na środowisko: energetycznej, budowlanej czy paliwowej. To wyzwania stojące przed każdą firmą. Dlatego by na nie odpowiedzieć, ważne jest zbudowanie silnych podstaw: świadomego i zaangażowanego Zespołu, jasnych reguł i kierunków działania. Dzięki temu krok po kroku uczynimy naszą działalność coraz bardziej zieloną. Stąd projekt Zintegrowanego Procesu Tworzenia, tzw. ZPT, wypracowany wspólnie przez różne jednostki w firmie i łączący w sobie wieloaspektowe podejście do produktu – skomentowała Magdalena Miele, Wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.

Zintegrowany Proces Tworzenia to praktyczne narzędzie opisujące produkt z punktu widzenia 8 wymiarów istotnych dla konsumenta, klienta i czynników ESG. Każdy z wymiarów to konkretne działania mierzone wskaźnikami (jakościowymi i ilościowymi). Co ważne, wiele z elementów funkcjonuje na styku różnych działów i to połączone Zespoły odpowiadają za wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Więcej na temat nagrodzonego projektu można znaleźć na stronie: www.dr-miele.eu/zrownowazony-rozwoj/opakowania-przyjazne-srodowisku/ , a pełna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie www.polskiestowarzyszenieesg.pl/konkurs-innowator-esg-2022/