GlobaLOVE Polityki i Kodeks Etyki

Zarządy spółek Grupy Kapitałowej Global Cosmed 17 stycznia br. przyjęły Kodeks Etyki obejmujący zasady postępowania obowiązujące wszystkich interesariuszy. Przyjęto również szereg Polityk, które regulują podejście firmy do takich aspektów jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zaangażowanie społeczne.

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Global Cosmed jest naczelną regulacją wewnętrzną przyjmowaną dobrowolnie przez organizację w obszarze etyki biznesu. Zawiera wartości i postawy, którymi kieruje się cała organizacja i których poszanowania oczekujemy od wszystkich interesariuszy. Wartości te stanowią DNA naszej organizacji a odwoływanie się do naszych wartości i postaw pozwala nam podejmować właściwe decyzje każdego dnia. Kodeks jest punktem wyjścia, źródłem dla wszystkich regulacji wewnętrznych, w tym z obszaru Compliance.

Dokument został stworzony dzięki zaangażowaniu Zarządu i uwagom zebranym w czasie warsztatów wśród wszystkich pracowników. Jako podstawę do stworzenia Kodeksu przyjęte zostały również obowiązujące i uznane na świecie normy określające prawa człowieka i prawa pracownicze.

Jesteśmy zgranym, ambitnym i skutecznym zespołem, który ceni zawodowe wyzwania. Innych traktujemy tak, jak sami chcemy być traktowani: w sposób uczciwy, sprawiedliwy, poprzez okazywanie wzajemnego szacunku i tolerancji. Przyjmując ten Kodeks chcemy ułatwić codzienne działania i podejmowanie właściwych decyzji. – powiedziała Magdalena Miele, wiceprezeska Zarządu Global Cosmed S.A.

Z kolei hasłem GlobaLOVY ekosystem nazywany jest zbiór Polityk, które regulują najważniejsze obszary zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Polityki definiują podejście Zarządu do tematów takich jak:

  • Polityka klimatyczna
  • Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Polityka zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z kryteriami ESG
  • Polityka zaangażowania społecznego

Każdy z dokumentów definiuje najważniejszy cel, dla którego powstała Polityka, odnosi się do dokumentów zewnętrznych, które stanowiły dla nas wytyczne. Mówi też o najważniejszych kierunkach podejścia do tematu i wyznacza struktury zarządzania tematem i jego sprawozdawczości.

Wierzymy, że systematyczne, dojrzałe podejście do wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w firmie daje nam pewność odpowiedzenia na najważniejsze wyzwania i oczekiwania, a zaangażowanie Zarządu, dyrektorów i dużej części pracowników daje gwarancję skutecznego wdrożenia. – dodała Pani Prezes.