23 czerwca 2023 r.

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej: