Global Cosmed S.A. zmienia się w Dr. Miele Cosmed Group S.A.

1 marca 2024 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu połączenia dwóch spółek Grupy Kapitałowej jednego z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej na rynku. Trwającemu od listopada procesowi łączenia towarzyszą zmiany w Zarządzie spółki dominującej, wprowadzenie nowej nazwy i szeregu optymalizacji organizacyjnych.

Global Cosmed S.A., a od 1 marca 2024r. Dr. Miele Cosmed Group S.A., to firma założona przez Dr. Andreasa Miele, obecnego przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zaplanowane i przeprowadzone przez Zarząd spółki połączenie Global Cosmed S.A i Global Cosmed Group S.A. to część planu rozwoju firmy. Na jej czele stoi Prezeska Zarządu Magdalena Miele. Za obszar kontraktów B2B i współpracę w zakresie private label z największymi sieciami handlowymi w Europie odpowiedzialny jest Arthur Mielimonka, syn założyciela firmy. W skład Zarządu wchodzą także Kamil Szlaga odpowiedzialny za finanse i relacje inwestorskie oraz Michał Czajka, nowy członek zarządu, do tej pory zasiadający w organach spółki Global Cosmed Group S.A.. Odpowiada on za globalny rozwój brandów należących do Grupy Kapitałowej. Zarząd Dr.Miele Cosmed Group S.A. przedstawi strategię rozwoju Grupy Kapitałowej wraz z publikacją wyników finansowych za 2023r. planowaną na dzień 24 kwietnia br.

Zgodnie z priorytetami w ostatnich latach rozbudowany został i zmodernizowany park maszynowy, przeprowadzony został relaunch marek będących znakami rozpoznawczymi firmy (Bobini, Kret, Apart i Sofin), przeprowadzono także proces specjalizacji zakładów produkcyjnych (Fabryka w Radomiu – kosmetyki, Fabryki w Jaworze i niemieckim Stadtilm – chemia gospodarcza). Kolejnym krokiem jest optymalizacja struktur organizacyjnych. Połączenie spółek ograniczy działania i koszty na poziomie wewnątrzgrupowej obsługi, w szczególności: księgowości, administracji magazynowej, prawnej, kontrolingu oraz utrzymywania systemów informatycznych. Oszczędzimy czas i energię na działania wewnętrzne przekierowując ją na rozwój naszej pozycji na rynku.- skomentowała Magdalena Miele, prezeska Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu