Dr. Miele Cosmed Group S.A: rekordowe wyniki roczne

Grupa Kapitałowa Dr. Miele Cosmed Group w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok przedstawia najlepsze w historii wyniki finansowe. 444 mln zł uzyskanego przychodu i EDITDA na poziomie 45 mln zł  to solidne fundamenty dla kolejnych lat rozwoju.

Zarząd Spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. przedstawił w dniu 26 kwietnia 2024 informacje o zaudytowanych przez biegłego rewidenta wynikach Grupy Kapitałowej za rok 2023. Osiągnięta EBITDA 45,0 mln zł w całym roku 2023 jest rekordowym wynikiem w historii Grupy Kapitałowej.  Wartościowy wzrost o 32,2 mln zł, czyli 255% w porównaniu z 2022 rokiem, uwydatnia jeszcze bardziej skalę poprawy w wynikach.

Jeszcze wyższą dynamikę pokazuje EBIT, który wzrósł z 1,3 mln zł w 2022 r. do ponad 33 mln zł w 2023r. Jednocześnie Spółka poinformowała o wzroście przychodów o ponad 12% w ujęciu rocznym do wartości 444 mln zł w 2023 r.

Spółka wskazuje na wyraźną tendencję stałego wzrostu, co akcjonariusze obserwują w kolejnych raportach bieżących spółki. Przewidywalny trend rozwoju potwierdzają wyniki finansowe ostatnich kilku kwartałów.

„Nasze wyniki finansowe, prezentowane w raporcie za 2023 rok, są najlepszymi wynikami w historii firmy. Pomimo obiektywnych czynników rynkowych: szalejącej inflacji, wzrostu kosztów operacyjnych niezależnych od nas, dalszych zawirowań na rynku surowców, w tym ich dostępności, zrealizowaliśmy nasze cele i założenia. Jest to wynik determinacji i konsekwentnej realizacji strategii ostatnich lat oraz potwierdzeniem przygotowania organizacyjnego Grupy Kapitałowej do wykonania kolejnych kroków w rozwoju.” czytamy w liście do akcjonariuszy rozpoczynającym raport finansowy Prezeski Spółki Magdaleny Miele.

Wraz z raportem finansowym opublikowane zostało Oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group za rok 2023. Jest to pierwszy raport wydany zgodnie zarówno ze standardem Global Reporting Initiative, jak i Europejskim Standardem Raportowania ESRS. W ramach wstępnych prac atestacyjnych, przygotowujących Spółkę i Grupę do pełnego raportowania w przyszłym roku zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD niezależnej weryfikacji poddane zostały obszary: zgodność z taksonomią, w tym zgodność z minimalnymi gwarancjami, zgodność ujawnień ogólnych z ESRS 2, wskazane wskaźniki ESRS S1, ESRS S4 oraz pomiar śladu węglowego w zakresie 1 i 2.