Aktualności

Praca nieletnich i emisje dostawców pod lupą Global Cosmed S.A.

21.11.2022

Ryzyka związane z nieodpowiednimi warunkami pracy w łańcuchu dostaw czy brakiem działań dekarbonizacyjnych w tzw. Zakresie 3 stały się jednym z elementów wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. Stąd Grupa Kapitałowa Global Cosmed ogłosiła Politykę zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw zgodnie z kryteriami ESG. Jej rezultatem jest zwiększenie oczekiwań w zakresie społecznym, środowiskowym i ładu korporacyjnego wobec dostawców, rozpoczęte właśnie działania edukacyjne i zaplanowane jeszcze na ten rok pierwsze audyty zrównoważonego rozwoju.

Global Cosmed S.A. (GC SA) jest jednym z największych producentów kosmetyków i chemii gospodarczej w Polsce. W ubiegłym roku spółka wprowadziła na rynek ponad 112 mln produktów. Do ich przygotowania konieczna była współpraca z ponad 250 dostawcami surowców, opakowań czy usług z 12 krajów. W ramach polityki zakupowej preferowani są dostawcy lokalni (87% wszystkich dostawców), obarczeni mniejszym ryzykiem łamania praw człowieka, co oczywiście nie gwarantuje automatycznej realizacji wszystkich postanowień Międzynarodowej Karty Praw Człowieka czy założeń europejskiego Zielonego Ładu.

Misją Grupy Kapitałowej Global Cosmed jest dostarczenie produktów najwyższej jakości, tworzonych przez ludzi dla ludzi, przy użyciu najnowocześniejszej technologii i z troską o środowisko. Jednocześnie spoczywa na nas odpowiedzialność za zapewnienie, że nasza działalność gospodarcza nie przyczynia się – bezpośrednio czy pośrednio – do naruszania praw człowieka czy zanieczyszczenia środowiska. Dlatego od siebie i od naszych dostawców oczekujemy przestrzegania praw związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną klimatu – powiedziała Magdalena Miele, wiceprezes Zarządu Global Cosmed S.A.

Przedstawiona do publicznej wiadomości Polityka wskazuje najważniejsze, z punktu widzenia firmy, zasady, które powinny być przestrzegane w zakładach wytwarzających butelki, bazy do mydeł czy zapachy do płynów do płukania marek własnych GC SA. Mowa tu o m.in. zakazie pracy nieletnich czy pracy przymusowej, równouprawnieniu, prawie do bezpiecznej pracy, ale też o ochronie bioróżnorodności i dobrostanie zwierząt czy odpowiedzialnym zarządzaniu odpadami, wodą i ściekami. Polityka definiuje też najważniejsze struktury zarządcze, monitorujące przestrzeganie zgodności z przyjętymi zasadami i procedurą.

Jednym z istotniejszych elementów przyjętej przez Zarząd deklaracji jest kwestia edukacji naszych dostawców i ich pracowników co do znaczenia zasad ESG dla rozwoju biznesu, wypełnienia oczekiwań konsumentów i rynku. Dlatego rozpoczęliśmy szkolenia dla pracowników firm odpowiedzialnych za dostarczanie składowych produktów oraz usług. Wierzymy, że dzieląc się wiedzą i prowadząc partnerski dialog efektywniej wypracujemy najlepsze praktyki rynkowe w obszarze ESG. Zaplanowane od grudnia audyty dostawców, poszerzone o nowe zagadnienia, będą okazją do przedstawienia nie tylko naszych wymagań ESG, ale też wymogów legislacyjnych, które w ramach dyrektywy CSRD czy tzw. „Due diligence” nakładane są na nas jako na spółkę giełdową – podsumował Marek Janik, Dyrektor ds. Zakupów w Global Cosmed S.A.

Przypomnijmy, że przyjęta przez Parlament europejski 10 listopada br. dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i standardy raportowania (tzw. ESRS-y przyjęte 15 listopada br.) nakładają na duże podmioty zainteresowania publicznego obowiązek dochowania należytej staranności w zakresie społecznych standardów m.in. praw człowieka w łańcuchu wartości. (ESRS S-2) czy konieczność mierzenia śladu węglowego we wszystkich 15 kategoriach Zakresu 3 w całym łańcuchu wartości.

Polityka Łańcucha dostaw_podpisana