Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

 

Struktura Akcjonariatu według stanu na dzień 12.06.2024 roku
(*) – podmiot blisko związany z Andreasem Miele
(**) – w tym akcje własne

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w liczbie akcji/kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w liczbie głosów na WZA
Andreas Miele 48 253 159 55,25% 48 253 159 46,15%
Blackwire Ventures sp. z o.o.* 24 254 123 27,77% 41 480 245 39,67%
Mielimonka Holding sp. z o. o. * 3 067 249 3,51% 3 067 249 2,93%
Arthur Mielimonka* 1 119 896 1,28% 1 119 896 1,07%
Laura Mielimonka-Hofmann* 107 330 0,12% 107 330 0,10%
Anja Mielimonka* 107 330 0,12% 107 330 0,10%
Magdalena Miele* 306 000 0,35% 306 000 0,29%
Pozostali (**) 10 123 565 11,59% 10 223 565 9,68%
Razem 87 338 652 100,00% 104 564 774 100,00%