Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lutego 2024 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 8 lutego 2024 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 października 2021 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 4 października 2021 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2021 roku. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 roku (środa) na godzinę 11.00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

14 grudnia 2020 (godz.11:00)

Zarząd GLOBAL COSMED spółka akcyjna z siedzibą w Radomiu (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek) na godzinę 11.00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, 26-600 Radom.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

31 sierpnia 2020 (godz. 11:00)

Zarząd GLOBAL COSMED S.A. („Spółka”), zawiadamia niniejszym o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3. Treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty, z możliwością ich pobrania, znajdą Państwo poniżej.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załącznikach.

Dywidenda